خوش آمدید به باشگاه موتور سواران ایران

×
توجه! لطفاً فیلتر شکن خود را ببنید. در غیر این صورت قادر به ارسال پیام نخواهید بود
آشنایی و شناخت استانداردهای اجباری  جهت تولید موتورسیکلت در ایران ارسال شده توسط: حمید حساس
11:45:00    1394/06/19

آشنایی و شناخت استانداردهای اجباری جهت تولید موتورسیکلت در ایران

آیا تا به کنون شده است به این فکر افتاده باشید تا ببینید موتورسیکلت های مطرح و نام آشنایی که در کشور مان ایران منتاژ میگردند چه استاندارهایی را بایستی از سازمان استاندارد کشور کسب نمایند تا بتوانند در بازار عرضه گردند و اصلا تا کنون شده است به این فکر افتاده باشید چرا محصولات یک شرکت خاص مطرح و پر طرفدار تر از سایر محصولات دیگر است؟ با ما همراه باشید تا با فهرستی از استاندارهایی که یک موتورسیکلت در ایران بایستی کسب نماید آشنا شوید.

 

ردیف

شرح

شماره استاندارد

فهرست استاندارهای موتورسیکلت
1

روشهای اندازه گیری مصرف سوخت موتورسیکلتها
معیار و برچسب مصرف سوخت انواع موتور سیکلت

ISIRI 6626
ISIRI 6626-2

2

موتورسیکلتها – توان خالص روشهای آزمون قوای محرکه

ISIRI 6653

3

موتورسیکلت ها ترمزها و اجزاء ترمزویژگیها و روشهای آزمون

ISIRI 6704

4

موتورسیکلتها اندازه گیری حداکثر سرعت

ISIRI 6701

5

خودرو – وسیله هشدار دهنده شنیداری - ویژگیها و روش آزمون

ISIRI 6482

6

موتورسیکلتهای دو چرخ -پایداری پارك کردن
موتورسیکلت با استفاده از جک های وسط و بغل

ISIRI 6603

7

موتورسیکلتهای دوچرخ - موقعیت تجهیزات روشنایی و چراغهای هشدار دهنده

ISIRI 6788

8

موتورسیکلت ها - کنترل ها انواع، موقعیت ها و عملکردها

ISIRI 6787

9

باتریهای موتورسیکلت ویژگیها و روشهای آزمون

ISIRI 6197

10

موتورگازی و موتورسیکلت - جرم ها و ابعاد

ISIRI 8314

11

موتورگازی و موتورسیکلت - سرعت سنج

ISIRI 8315

12

موتورگازی و موتورسیکلت - تجهیزات ضد سرقت

ISIRI 8316

13

موتورگازی و موتورسیکلت - پلاکهای شناسایی

ISIRI 8317

14

موتورگازی و موتورسیکلت - موقعیت نصب پلاك

ISIRI 8318

15

موتورگازی و موتورسیکلت - دستگیره سرنشین
موتورسکلتهای دو چرخ

ISIRI 8319

16

ویژگیها و روشهای آزمون تایر بادی موتورسیلکت
واسکومتری

ISIRI 763

 

همچنین شما می توانید با مراجعه با آدرس سازمان ملی استاندارد کشور در باره چگونگی انجام و یا مسئولین و مهندسین انجام دهنده این استاندارد ها کسب اطلاع فرمائید.

 


برای نمونه استاندارد شماره ISIR 6626 را در زیر مشاهده می نمائید.

 

روشهای اندازه گيری مصرف سوخت موتورسيكلت ها:

 

كمسيون استاندارد « روش های اندازه گيری مصرف سوخت موتورسيكلت ها »

رئيس

سمت يا نمايندگی

گودرزي ، عظيم(ليسانس مهندسي مكانيك)

شركت تيزرو

آخرت دوست، عليرضا(ليسانس مهندسي مكانيك)

شركت توليد و صنعتي جهانرو

ارجمند، احمد (فوق ليسانس مكانيك جامدات، دكتراي افتخاري ساخت و توليد از ايتاليا )

شركت زرين آران موتور (آميكو)

دادرس، محمود (ليسانس مهندسي مكانيك)

شركت تلاش

رحمانپور ،‌ حميد رضا (فوق ليسانس مديريت)

شركت زرين آران موتور (آميكو)

رزاقي فر ، علي (ليسانس صنايع)

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

رضائي، محمد (فوق ليسانس مكانيك )

شركت صنعتي نيرو محركه

اسفندياري، فرهاد (ليسانس مهندسي الكترو مكانيك)

كانون موتورسيكلت راني

اخلاقي نژاد، عباس(ليسانس مهندسي صنايع و سيستم)

مهندسين مشاور صنايع وسائط نقليه (خودرو) ايران

 
 

 

 
 
آزمون هــــا:

موتورسيكلتها بايد تحت دو نوع آزمون قرار گيرند :

الف – آزمون نوع اول : اندازه گيري ميانگين مصرف سوخت در طول يك سيكل رانندگي متداول :

- موتورسيكلت بر روي بستر آزموني كه مجهز به ترمز و سيستم شبيه سازي اينرسي است، قرار داده مي شود .

- آزمون شامل دو سيكلي كه در بند 8-1 توضيح داده شده، بدون وقفه و بطور مداوم در طول زمانيكه براي مصرف سوخت بااستفاده ازتجهيزات مشخص شده دربند 8-3-2 و8-3-3 اندازه گيري مي شود، انجام مي شود .

روش آزمون در بخش 8 مشخص شده است .

ب  - آزمون نوع دوم : اندازه گيري مصرف سوخت در سرعت ثابت

آزمون در جاده و يا روي بستر آزموني كه در بخش 9 مشخص شده است انجام مي شود .

5   شرايط جوی آزمون

شرايط جوي آزمون به شرح زير است :

- رطوبت نسبي :    95 ≥ درصد

- حداكثرسرعت باد :   3 متر بر ثانيه

- حداكثر سرعت تند باد : 8 متر بر ثانيه

- دماي هوا :    از 278 تا 303 درجه كلوين

شرايط آزمون :

- فشار، Po  : 100 كيلوپاسكال

- دما  ، To  : 293 درجه كلوين

- چگالي نسبي هوا،  do : 9197/0

در زمان آزمون چگالي نسبي هوا (d) از معادله زير محاسبه مي شود :

در معادله فوق  :

P : فشار هوا برحسب كيلوپاسكال

T : دماي مطلق برحسب درجه كلوين

اين چگالي نبايد بيشتر از 5/7 درصد با چگالي هوا در شرايط متعارف، اختلاف داشته باشد .

6  شرايط موتورسيكلت مورد آزمون

تمام مشخصات موتورسيكلت بايد از اطلاعات مشخص شده از پيوست الف پيروي كند .

7   آماده سازی موتورسيكلت مورد آزمون

7-1  موتورسيكلت بايد در تمامي اجزاء و قطعات با سري هاي توليد سازنده مطابقت داشته باشد و اگر مشخصات با سري توليد ياد شده تفاوت داشته باشد بايد شرح كامل آن در گزارش آزمون آورده شود .

7-2 موتورسيكلت بايد بطور مناسب و مطابق با الزامات مورد آزمون قرار گيرد

7- گرانروي روغن هاي مورد استفاده در قطعات مكانيكي متحرك و فشار باد تاير بايد مطابق با دستورالعملهاي شركت سازنده موتورسيكلت باشد و در صورت اختلاف، مشخصات آن بايد در گزارش آزمون ذكر شوند .

7-4 قبل از آزمون تمام قطعات موتورسيكلت بايد در دماي محيط آزمون به حالت پايدار برسد .

7-5  جرم موتورسيكلت شامل جرم خالص با متعلقات طبق بند 3-4 استاندارد ملي ايران به شماره ......1 مي باشد .

7-6 جرم كلي آزمون كه شامل جرمهاي موتورسوار و كليه وسايل مي باشد، بايد قبل از شروع آزمون اندازه گيري شوند . 

7-7  توزيع بار بين چرخها بايد با دستورالعمل هاي شركت سازنده مطابقت داشته باشد .

7-8   هنگاميكه حس گر سرعت و يا تجهيزات اندازه گيري مصرف سوخت بر روي بدنه بيروني موتورسيكلت قرار مي گيرند . بايد توجه داشت كه تلفات آيروديناميك اضافه شده به موتورسيكلت به حداقل رسانيده شود .

7-9     براي آزمون، سوخت هاي مرجع زير بايد بطور مناسب مورد استفاده قرار گيرند :

CEC 2RF-01-A-80

1- تا تدوين استاندارد ملي به ISO 11486:1993 مراجعه شود .

2- انجمن هماهنگ كننده اروپا براي توسعه آزمونهاي عملكردي سوخت ها و روانسازهاي قواي محركه

 CEC RF-05-T-79

CEC RF-08-A-85

CEC RF-03-A-84

روانكاري قواي محركه حتي قواي محركه اي كه با مخلوط روغن روانكاري مي شوند، بايد از نظر  درجه بندي و مقدار روغن طبق دستورات سازنده انجام شود .

8  اندازه گيری متوسط مصرف سوخت موتورسيكلت در طول يك سيكل رانندگی متداول (آزمون نوع 1 )

8-1   سيكل عملياتی روی بستر آزمون

8-1-1   توصيف سيكل

دریافت فایل کامل استاندارد ISIR 6626
 

 

 

 


 

 

 

 

آشنایی با بهترین موتورسیکلت های درون شهری ایران

آشنایی با بهترین موتورسیکلت های تریل مونتاژ ایران

 

سیستم انژکتور  یا EFI چیست؟

تفاوت قدرت و گشتاور چیست؟

آموزش آب بندی موتورسیکلت

تشخیص ایرادها و انواع صداهای اضافی انجین موتورسیکلت

آموزش نصب دزدگیر بر روی موتورسیکلت

تفاوت دنده تایم و زنجیرتایم و تسمه تایم در وسایل نقلیه

آشنایی با روغن موتور و زمان مناسب تعویض روغن

آشنایی با استانداردهای اجباری تولید موتورسیکلت

متن قولنامه خرید و فروش موتورسیکلت

آشنایی و شناخت استانداردهای اجباری  جهت تولید موتورسیکلت در ایرانمنبع: باشگاه موتور سواران ایران

با عضویت در سایت می‌توانید سریعتر پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید
به سوالات تکراری یا نامرتبط با مطلب هیچ پاسخی داده نمی‌شود
   
  
    user

سلام خسته نباشید ما موتور درست کردیم انجین خورجینی یا همون انجین v انجینشم هندا ۱۲۵ اما ۲ عدد سلندر ۱۷۰ گزاشتیم روش که سر جم قدرتش شده ۳۴۰ موتور سوختش نسبت ب یک کراس خیلی کم تر گشت آورشم بالا هست استحلاک خیلی کم تره خواستم ببینم امیدی هست که به تولید انبوه برسه یا ثبت اختراع بشه

بله می توانید ثبت اخراع کنید و در صورت داشتن سرمایه تولید انبوه کنید

نمونه دیگه ام درست کردیم که اون ۳۰۰ cc هست که سلندر اون جفت هستند اون هم ۳ سال پیش ساختیم که دو عدد انجین سوخت دو تا موتور ی خورده این بیشتر مصرف میکنه اگر میشه بگید میتونم جایی برم که ثبت اختراش کنم یا ی حامی مالی پیدا کنیم که ب تولید انبوه برسونیمشون

از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به ثبت اختراع کنید

ادامه نظرات
کلمات کلیدی
مطالب مرتبط
محبوبترین
پرطرفدارترین مطالب
logo-samandehi