اطلاعات پایه موتورسیکلت‌های تک سیلندر
مشخصات انجین
حجم سیلندر قدرت
برحسب kw
دور موتور قدرت
برحست RPM
گشتاور
برحسب Nm
دور موتور گشتاور
برحسب RPM
تعداد دندانه های خورشیدی اطلاعات زنجیر
عقب جلو اندازه
برحسب mm
تعداد

در این بخش تغییرات دلخواه خود را اعمال نمائید
حجم سیلندر تعداد دندانه های خورشیدی اطلاعات زنجیر
عقب جلو اندازه
برحسب mm
طول کل
برحسب cm